Kuu: juuni 2015

  • Järelmaksuga müük

    Tänase saate teemaks on Järelmaksuga müük. Käime läbi erinevad aspektid ja arutleme miks kellelegi peaks olema järelmaksuga müük/ost sobilik. Head kuulamist! Peeter ja Joel